Kde se pece vyrábí

100% Italská výroba

Všechny výrobky Alfa pizza jsou navrhovány a vyráběny v italském závodě v Anagni.

 

 

 

 

Anagni je krásné středověké městečko, tyčící se v kopcích římského venkova v regionu Lazio v Itálii. Anagni je známé také jako město papežů, protože řada z nich se zde narodila a město bylo historicky také místem pobytu papežů. Středověké centrum je tvořeno elegantními i prostými stavbami, románskými kostely, kostelními věžemi, lodžiemi a náměstími, včetně paláce Bonifáce VIII, radnice, Barnekowa domu, městské katedrály jejíž krypta a nádherné fresky jsou jedním z nejzajímavějších příkladů italského malířství 13. století. V moderní době se Anagni prosadilo jako obchodní a průmyslové centrum.